top of page

Mål 1-
Ingen fattigdom

Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett tryggt liv. Fattigdom betyder mer än att inte ha pengar. Det handlar också om att inte ha frihet, inte kunna påverka, inte vara frisk, inte ha utbildning eller att inte känna sig trygg.

Idag lever 1,3 miljarder människor i fattigdom och hälften av dem är under 18 år.

Flera tusen människor dör varje dag för att de inte har tillgång till mat, för att de inte kan få vård när de är sjuka, för att det är krig och våld och för att de inte har rent vatten. Mål 1 handlar om att man ska ta bort all fattigdom. Alla människor ska få ha ett bra och tryggt liv.

Lektionsupplägg

 

Steg 1

Högläsning för alla barnen där du läser bok 1 “Frida och Fabbe ger bort kläder”

Steg 2

Diskutera fördjupnings frågorna som finns i boken i grupp så barnen får tänka själva och ta ställning.  Ta lite pauser emellan frågorna så barnen verkligen får tänka i lugn och ro.

Steg 3

Genomför lekar och övningar kopplade till mål 1 så barnen får en djupare förståelse för målet. Dessa övningar hittar du nedan. 

Tryck på den lek ni ska utföra, för mer info.
bottom of page