top of page
Barn i cirkel.png

Klimatarbete

Vi försöker självklart tänka på vårt klimatavtryck och gör allt vi kan för att hålla det lågt. Våra böcker samt boxen är därför FSC® märkt och gjorda på återvunnet material. Vi optimerar löpande våran produktionsutrustning för att säkra en klimatvänlig produktion. Via den nya Low Energy UV-tryckteknologin uppnår vi strömbesparingar på upp till 25 % jämfört med traditionella tryckmaskiner.
Vi har också bytt ut dom traditionella tryckplåtarna, som används till offsetproduktion, till Kodak Sonora Process Free tryckplåtar. Dessa tryckplåtar produceras via nyare teknologi. Därmed sparas det på kemiskt förarbete och vatten- och energiförbrukningen reduceras

Hållbarhet

Genom 17 lärorika barnböcker om FNs 17 globala mål om hållbar utveckling utbildar vi barn i åldrarna 1-8 år. Vi erbjuder en box med 17 lärorika barnböcker där varje bok representerar ett globalt mål. I varje bok får barnen följa karaktärerna ”Frida Frågvis” och “Fabbe Funderare” som stöter på vardagsproblem kopplade till de 17 målen. “Frida" och "Fabbe” hittar även lösningar på problemen för att inspirera barnen till att själva göra skillnad i sin vardag. Med hjälp av bokens två diskussionsfrågor låter vi barnen ta en paus, tänka till och uttrycka sina egna tankar och idéer. Förhoppningen är att det i sin tur leder till en djupare förståelse hos barnen.

Alla människor fungerar på olika sätt och det finns mycket faktorer som spelar roll när det kommer till att uppfatta information. När vi skapade böckerna hade vi självklart detta i åtanke och samarbetade därför med pedagoger för att göra böckerna så pedagogiska som möjligt. Böckerna är lekfulla och läsaren ska kunna relatera till karaktärerna och deras liv. De 17 målen ska inte vara något komplicerat och svårt, utan en självklarhet i vardagen.

bottom of page