top of page

Mål 2-
Ingen Hunger

 

Hunger är en av de främsta dödsorsakerna i världen och idag lider ungefär 821 miljoner människor i världen av hunger. Brist på mat är en mänsklig katastrof som har långsiktiga effekter för människors hälsa och samhällens möjlighet till utveckling och tillväxt. Vår planet har försett oss med enorma resurser, men ojämlik tillgång och ineffektiv hantering lämnar miljontals människor undernärda.

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.

Lektionsupplägg

 

Steg 1

Högläsning för alla barnen där du läser bok 2 “Frida och Fabbe slänger mindre mat”

Steg 2

Diskutera fördjupningsfrågorna som finns i boken i grupp så barnen får möjlighet till att tänka och ta ställning själva.  Ta lite pauser mellan frågorna så barnen verkligen får tänka i lugn och ro.

Steg 3

Genomför lekar och övningar kopplade till mål 2 så barnen får en djupare förståelse för målet. Dessa övningar hittar du nedan.

Tryck på den lek ni ska utföra, för mer info.
bottom of page