top of page

Mål 9-

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Lektionsupplägg

 

Steg 1

Högläsning för alla barnen där du läser bok 9   “Frida frågvis och Fabbe  funderare har loppis"

Steg 2

Diskutera fördjupningsfrågorna som finns i boken i grupp så barnen får tänka själva och ta ställning.  Ta lite pauser mellan frågorna så barnen verkligen får tänka i lugn och ro.

Steg 3

Genomför lekar och övningar kopplade till mål 9 så barnen får en djupare förståelse för målet. Dessa övningar hittar du nedan.

Tryck på den lek ni ska utföra, för mer info.
bottom of page