top of page

Mål 5-Jämställdhet

 
 
 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Lektionsupplägg

 

Steg 1

Högläsning för alla barnen där du läser bok 5 " Frida frågvis och Fabbe funderare delar med sig"

Steg 2

Diskutera fördjupningsfrågorna som finns i boken i grupp så barnen får tänka själva och ta ställning.  Ta lite pauser mellan frågorna så barnen verkligen får tänka i lugn och ro.

Steg 3

Genomför lekar och övningar kopplade till mål 5 så barnen får en djupare förståelse för målet. Dessa övningar hittar du nedan.

Tryck på den lek ni ska utföra, för mer info.
bottom of page