top of page

Mål 16-
Fredliga och inkluderande samhällen

 
 
 

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.

Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. De länder som är drabbade av krig och utdragna konflikter är de länder som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

Tips för er pedagoger är att göra mål 16 och 17 tillsammans då “fredliga och inkluderande samhällen” och “genomförande globalt partnerskap” hänger samman.

 

Lektionsupplägg

 

Steg 1

Högläsning för alla barnen där du läser bok 16 “Frida frågvis och Fabbe  funderare samarbetar2

Steg 2

Diskutera fördjupningsfrågorna som finns i boken i grupp så barnen får tänka själva och ta ställning.  Ta lite pauser mellan frågorna så barnen verkligen får tänka i lugn och ro.

Steg 3

Genomför lekar och övningar kopplade till mål 16 så barnen får en djupare förståelse för målet. Dessa övningar hittar du nedan.

Tryck på den lek ni ska utföra, för mer info.
bottom of page