top of page

Mål 11-

Hållbara städer och samhällen

 
 

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Tips för er pedagoger är att göra mål 11 och 9 tillsammans då “hållbar industri, innovationer och infrastruktur” och “hållbara städer och samhällen” hör samman.

Lektionsupplägg

 

Steg 1

Högläsning för alla barnen där du läser bok 11  “Frida frågvis och Fabbe  funderare släcker lampor"

Steg 2

Diskutera fördjupningsfrågorna som finns i boken i grupp så barnen får tänka själva och ta ställning.  Ta lite pauser mellan frågorna så barnen verkligen får tänka i lugn och ro.

Steg 3

Genomför lekar och övningar kopplade till mål 11 så barnen får en djupare förståelse för målet. Dessa övningar hittar du nedan.

Tryck på den lek ni ska utföra, för mer info.
bottom of page