top of page

17 SAGOR UF

Hur är 17 sagor skapade, varför och allt där i mellan! Fördjupa dig i 17 sagor och lär dig mer om hur du som pedagog kan använda serien i din undervisning.

pushbild--1980324875-rszww1200-80.webp

“Edyoutell, som startade som ett UF-företag 2019, drivs av Tea Eldestrand, Saga Fjellheim, Isa Oldin, Betina Pierre och Marcus Medew, som alla är uppväxta i Nacka. Företaget har tagit fram en bokserie för förskolebarn om de 17 globala målen. Bland titlarna finns ”Frida Frågvis” och ”Fabbe Funderare”, som används i undervisningen på flera Nackaförskolor.” - NVP

Nacka miljöpris 2022

”Edyoutell AB får Nackas miljöpris för sitt innovativa och inkluderande arbete som hjälper barn att delta i samtalet kring hållbarhet. Tillsammans med utbildade pedagoger har företaget utvecklat ett koncept som riktar sig till barn i förskole-åldern. Materialet omfattar bland annat 17 sagor som behandlar vart och ett av FNs globala mål.

Eftersom konceptet tillgängliggör de globala målen för en yngre generation har deras arbete goda förutsättningar att skapa positiva spridningseffekter samtidigt som det knyter an till Nackas lokala miljömål. Böckerna om Frida Frågvis och Fabbe Funderare finns i privata hem och på förskolor runt om i Nacka där de är uppskattade inslag i undervisningen. Edyoutell AB har på ett föredömligt och lekfullt sätt givit även små barn förutsättningar att delta i samtalet kring klimat och hållbarhetsfrågor på sina egna villkor.”
- Edyoutell AB’s Nominering Nacka miljöpris 2022

Sagan om Edyoutell

2019 började vi sista året på gymnasiet. Ett år fullt av förväntningar. Vi skulle påbörja ett efterlängtat och spännande projekt i skolan, nämligen starta ett eget “bolag” även kallat UF-företag.

Men vad saknades i samhället och vad kunde vi tillföra som inte redan fanns?

Vi visste redan från början att ska vi göra det här ska vi göra det på riktigt. Vi ville göra något meningsfullt. Efter mycket förundersökningar och funderingar fram och tillbaka hittade vi ett hål. Kunskapen om hållbar utveckling är för låg och det här ville vi ändra.

Vi bestämde oss för att skriva 17 st lärorika barnböcker om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vi designade också en tillhörande box att förvara böckerna i. Den här produkten skulle kunna ge den nya generationen kunskap om hållbar utveckling redan vid tidig ålder. Framtiden skulle bestå av generationer som är medvetna om vad vi och vår jord står inför.

Vi skrev och skrev och ritade hela dagarna. Vi kontaktade pedagoger om samarbete för att göra våra böcker så enkla och lärorika som möjligt. Vi skulle ta 17 mål som alla tycker är svåra och komplicerade och bryta ner dem så att barn på förskolan skulle ha en chans att förstå innebörden och vikten av dessa mål, men ändå känna att det var givande och underhållande. Vi fick också hjälp av en grafisk designer att göra böckerna digitala men också estetiskt fina. Det var början på ett år av svett, skratt och tårar.

Vi hade pitch efter pitch och nya presentationer och mässor varje vecka. I Stockholm tog vi i UF-tävlingen hem 5 förstapriser. Vi gick vidare i SM och kom på andra plats med Årets vara i hela Sverige. Vårt UF företag gick till historien då vi vann fler första priser än något annat företag tidigare gjort. Privatpersoner och förskolor började köpa vår produkt. Kunderna kom från alla delar av landet och allt slit var värt det!

Vi ansvarar alla gemensamt för dessa mål och vi vill inte hamna i en ohållbar framtid för varken oss eller senare generationer. Barnen är världens framtid och förskolans läroplan säger att barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Därför vänder vi oss till landets förskolor och till familjernas hem.

Hur jobbar vi på Edyoutell med klimatavtryck?

Vi försöker självklart tänka på vårt klimatavtryck och gör allt vi kan för att hålla det lågt. Våra böcker samt boxen är därför FSC® märkt och gjorda på återvunnet material. Vi optimerar löpande våran produktionsutrustning för att säkra en klimatvänlig produktion. Via den nya Low Energy UV-tryckteknologin uppnår vi strömbesparingar på upp till 25 % jämfört med traditionella tryckmaskiner.
Vi har också bytt ut dom traditionella tryckplåtarna, som används till offsetproduktion, till Kodak Sonora Process Free tryckplåtar. Dessa tryckplåtar produceras via nyare teknologi. Därmed sparas det på kemiskt förarbete och vatten- och energiförbrukningen reduceras. 

Respons från pedagoger och kunder

Sedan uppstart har vi fått massor av positiv respons. Våra främsta kunder är förskolor och pedagoger, men även privatpersoner. Boo gårds förskola är en av de förskolor som arbetat med 17 Sagor. Dem skrev en artikel om hur de arbetat med 17 Sagor utifrån deras hållbarhetsarbete. Detta säger dem om våra böcker: 

" Dessa böcker har hjälpt oss greppa det svåra ämnet hållbar utveckling", dessa ungdomar har gjort ett fantastiskt arbete med att skriva dessa böcker och deras initiativ att sprida kunskap om hållbar utveckling tycker vi ska uppmuntras" - Boo förskola.

Här är en annan kundrecension som också visar på att vi kan göra skillnad: 

“Hej! Jag måste bara få dela med mig av en sak som hände på sportlovet. Jag frågade mina barn om vi skulle åka tåg eller bil till stan. Dottern som är 5,5 år gammal svarade att det är bättre för miljön att åka tåg eftersom bilar släpper ut mer avgaser. När jag frågade henne vart hon lärt sig det så svarade hon “från Frida och Fabbe!” Helt sant alltså. Ni har inte bara vunnit priser, ni lär barn saker och ni gör skillnad för världen också!” - Privatkund. 

Hållbarhet

Genom 17 lärorika barnböcker om FNs 17 globala mål om hållbar utveckling utbildar vi barn i åldrarna 1-8 år. Vi erbjuder en box med 17 lärorika barnböcker där varje bok representerar ett globalt mål. I varje bok får barnen följa karaktärerna ”Frida Frågvis” och “Fabbe Funderare” som stöter på vardagsproblem kopplade till de 17 målen. “Frida" och "Fabbe” hittar även lösningar på problemen för att inspirera barnen till att själva göra skillnad i sin vardag. Med hjälp av bokens två diskussionsfrågor låter vi barnen ta en paus, tänka till och uttrycka sina egna tankar och idéer. Förhoppningen är att det i sin tur leder till en djupare förståelse hos barnen.

Alla människor fungerar på olika sätt och det finns mycket faktorer som spelar roll när det kommer till att uppfatta information. När vi skapade böckerna hade vi självklart detta i åtanke och samarbetade därför med pedagoger för att göra böckerna så pedagogiska som möjligt. Böckerna är lekfulla och läsaren ska kunna relatera till karaktärerna och deras liv. De 17 målen ska inte vara något komplicerat och svårt, utan en självklarhet i vardagen.

bottom of page