top of page

Väldens barn

Hur tror eleverna att vår värld ser ut?

Finns det en medvetenhet kring de klyftor som finns? 

Det tar vi reda på i denna övningen. 

IMG_2902.PNG

Förberedelser

Hur

  • Dela in eleverna i mindre grupper

  • Varje grupp får tilldelat ett land

  • Varje grupp ritar eller diskuterar hur dem tror barnen i det landet lever. Hur går dem i skolan? Behöver dem jobba? Hur bor dem? 

  • Diskutera i helklass vad grupperna kom fram till. Pedagogen visar sedan bilder på hur respektive land faktiskt lever. Förklara hur varje land har olika förutsättningar. (använd edyoutells mall som hjälpmedel)

Syfte

Ökad kunskap om världen och dess olika förutsättningar och klyftor. 

Hur bor barnen i Mexico?

Betygsätt övningen
ÄLSKAR INTEINTE SUPER BRABRAVÄLDIGT BRAÄLSKAR

Globalt mål

Alla mål

 
Material 

- Bilder på världen (Mall)

- Frågeställningar (Mall)

- Papper

- Penna
Tid: 5-10 min

Målgrupp

- Förskolan 
 

 
Odmoln.png
bottom of page