top of page

Mål 3-
God hälsa och välbefinnande

 
 

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och för att kunna bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Lektionsupplägg

 

Steg 1

Högläsning för alla barnen där du läser bok  “Frida frågvis och Fabbe  funderare får vaccin”

Steg 2

Diskutera fördjupningsfrågorna som finns i boken i grupp så barnen får tänka själva och ta ställning.  Ta lite pauser mellan frågorna så barnen verkligen får tänka i lugn och ro.

Steg 3

Genomför lekar och övningar kopplade till mål 3 så barnen får en djupare förståelse för målet. Dessa övningar hittar du nedan.

Tryck på den lek ni ska utföra, för mer info.
bottom of page