top of page

Fiskesjön

Denna övning är som finns i sjön fast med skräp.

Vad ska finnas i sjön och vad ska tas bort för

att rädda havets ekosystem?

 
IMG_2901.PNG

Förberedelser

Hur

  • använd egen hittat skräp eller klipp ut föremål från Edyoutells mall  och lägg dem på ett bord

  • Låt eleverna lista ut vad som ska vara kvar i vattnet och vad som kan vara skadligt. Vilka föremål skadar vattnets ekosystem

  • Diskutera sedan hur de skadliga föremålen kan ha hamnat i vattnet och vad man kan göra för att undvika det. Diskutera nedskräpnings påverkan på haven. Förklara även varför ett hälsosamt ekosystem är viktigt för människor.

  • extra
    Låt eleverna sedan källsortera det olika farliga föremålen. 

Syfte

Här ökar vi förståelsen kring våran värld och de komponenter som krävs för vår överlevnad. Vi lär oss även om farliga material och hur nedskräpning är farligt för oss. 

Fina
fisken

Betygsätt övningen
ÄLSKAR INTEINTE SUPER BRABRAVÄLDIGT BRAÄLSKAR

Globalt mål

 

Mål 6, Mål 13, Mål 14, Mål 15

Material 

- Hitta skräp i rummet och använd som exempel

-Fiskesjön (Mall), klipp ut dem olika materialen.


Tid: 30 min

 
Målgrupp

- Förskolan

- lågstadiet 

 
 
Odmoln.png
bottom of page