top of page

Tryck på målet du vill läsa mer om

EdYouTell Bakrund Framsidor med skugga_edited.jpg

Fördjupning

Hållbar utveckling är inte bara avgörande utan även obligatorisk. Här kan du fördjupa dig om allt som har med Agenda 2030 att göra. 

"Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig."

Hållbar utveckling i Förskolans läroplan

Snabb fakta

Vem bär ansvaret?

 

Vems ansvar är det? Ansvaret för genomförandet av Agenda 2030 är gemensamt och gäller alla människor och länder. Det yttersta ansvaret för att genomföra målen vilar på varje regering. Utöver staternas ansvar krävs engagemang från civilsamhällesorganisationer, kommuner och landsting, forskning och näringsliv. Alla har en viktig roll att spela. 

Det är riksdags budgeten som bär mest tyngd när det kommer till genomförandet av agenda 2030. Det kommer kräva mycket resurser för att uppnå en hållbar utveckling, Sverige är ett land med privilegiet att ha dessa resurser och därför finns inga ursäkter.

IMG_4285.PNG
6_edited.jpg

Utbildning och forskning är en central del i Sveriges arbete med de 17 globala målen. 

"Skolverket ges i uppdrag att ta fram ett förslag avseende innehåll, genomförande och finansiering av kompetenshöjande och stödjande åtgärder för 15 pedagoger och skolledare om lärande för hållbar utveckling. Skolverket bör i samverkan med Skolinspektionen även få i uppdrag att följa upp hur utbildning för hållbar utveckling tillämpas i för-, grund- och gymnasieskolor i Sverige."
- Så låter ett riksdags förslag för genomförandet av agenda 2030 

Covid-19-pandemin har inneburit att stora delar av världens utveckling står stilla eller går bakåt. Det är därför viktigare än någonsin att arbeta med Agenda 2030 som vägvisare både under och efter pandemin för att nå en mer hållbar värld.Du kan enkelt göra din vardag lite mer hållbar, och även om det krävs en större samhällsomställning för att vi ska kunna förverkliga målen till 2030 så är alla små steg värdefulla för att vi ska hamna i rätt riktning. Genom våra 17 böcker om just de 17 globala målen finns det ett lätt och lekfullt sätt

bottom of page