top of page
EdYouTell Bakrund Framsidor med skugga_edited.jpg

17 Sagor

Hur är 17 sagor skapade, varför och allt där i mellan! Fördjupa dig i 17 sagor och lär dig mer om hur du som pedagog kan använda serien i din undervisning.

 

FRAMTAGNA TILLSAMMANS MED PEDAGOGER

Alla människor fungerar på olika sätt och det finns mycket faktorer som spelar roll när det kommer till att uppfatta information. När vi skapade böckerna hade vi självklart detta i åtanke och samarbetade därför med förskola pedagoger.

Vad har vi då tänkt på när böckerna skapades;

Böckerna

håller

Samma 

struktur

 
 

Frida och Fabbe

umgås och har

kul tillsammans

Frida och Fabbe

Stöter på

vardagsproblem

utifrån

agenda 2030

Frida och Fabbe
Hittar en

lösning/reflekterar

över problemen.

17 böcker kan låta som mycket, hur ska ett barn kunna uppfatta så mycket information och dessutom lyckas komma ihåg allt?

Något av det första barn uppfattar i livet är mönster. Varje bok uppbyggt på ungefär samma sätt.

Böckernas byggnadsstenar:

koncentration

Problematik

 

Att barn i åldrarna 1-8 ofta tenderar att ha svårt att hålla koncentrationen är inte förvånande, värden är ny och intrycken är många och din hjärna utvecklas konstant. Vi har därför tagit några åtgärder för att underlätta för barnen och hjälpa dem behålla fokuset:

Vi har valt att inkludera så lite karaktärer som möjligt i böckerna. För många karaktärer kan vara svårt för barnen att hålla reda på och göra att berättelsen känns komplicerad.

I mitten av varje bok har vi diskussionsfrågor. Dessa ger barnen en paus från läsandet och får lätta på sin tankar och funderingar

Istället för en bok med alla 17 mål så har vi delat upp varje mål till en bok. Ett mycket enklare sätt för barnen att ta in information om man kan dela upp lärandet under en längre period.

17 Sagor
utifrån läroplanen

Genom våra böcker utvecklas barnens kunskap om människans val och påverkan. Barnen får en djupare förståelse om hur dem kan stöta på FN;s 17 globala mål i sin vardag.

 

Barn har mycket tankar och åsikter, genom böckernas diskussionsfrågor låter vi barnen uttrycka och lyfta det funderingar som skapas av bokens handling.

Att reflektera över det man läser skapar en djupare förståelse.

 

Hållbar utveckling är en del av förskolans läroplan men undervisningsmaterial bristar. Hållbar utveckling kan ses som en bred fråga och kan vara svår att lära ut, vi tror dock att våra 17 böcker är en lösning. Vi har lyckats skala ner dem väldigt breda målen till en försåtlig och enkel sammanfattning. Böckerna är uppbyggda för att barn enkelt ska förstå vad dom läser/hör och informationen är inte bara lätt utan även lekfull.

 

Mänskliga rättigheter ska inte vara raketforskning utan något vardagligt och självklart, det är just det våra böcker speglar.

Bok png .png

17 sagor serien

Vi erbjuder en box med 17 lärorika barnböcker där varje bok är 12 x 12 cm och handlar om ett globalt mål.

 

I varje bok får barnen följa karaktärerna ”Frida Frågvis” och “Fabbe Funderare” som stöter på vardags problem kopplade till dem 17 målen.

 

“Frida" och "Fabbe” hittar även lösningar på problemen för att inspirera barnen till att själva göra skillnad i sin vardag.

 

Med hjälp av bokens diskussionsfrågor låter vi barnen ta en paus, tänka till och utrycka sina egna tankar och idéer. Förhoppningen är att det i sinn tur leder till en djupare förståelse hos barnen.

Ppp.png
bottom of page